صفحه اصلیاخبارتحول در سيستم شهرسازي از انتظارات مردم است

تحول در سيستم شهرسازي از انتظارات مردم است

رييس كميسيون عمران، شهرسازي و معماري شوراي اسلامي شهر اصفهان اظهار كرد: تحول در سيستم شهرسازي از انتظارات مردم است و اكنون گام هاي اوليه سيستم تحول را طي مي كنيم بنابراين اميدواريم شاهد تحول كامل امور شهرسازي باشيم.

 به گزارش ايمنا، عبدالرسول جانثاري در مراسم رونمايي از طرح هاي نوين شهرداري اصفهان با بيان اين مطلب گفت: فعاليت هاي شهرسازي  كمتر از اقدامات عمراني نيست بنابراين ضرورت دارد طرح هاي شهرسازي نيز به مردم اطلاع رساني شود.
وي با اشاره به اينكه از بدو ورود به شوراي شهر مطالبات زيادي در خصوص فرايندهاي شهر سازي داشتيم ، افزود: فرآيندهاي شهرسازي بايد به گونه طراحي شود كه كارها براي مردم آسان شود.
رييس كميسيون عمران، شهرسازي و معماري شوراي اسلامي شهر اصفهان تصريح كرد: دفترچه ضوابط شهرسازي براي شهر اصفهان تهيه شده كه حقوق شهر و شهروندان و همه مباحث شهرسازي در آن ديده شده كه كمتر در شهرهاي ديگر به آن توجه شده است.
جانثاري تاكيد كرد: نبايد قانون را دور بزنيم بلكه لازم است با ساده سازي مسيرو شفاف سازي قوانين، كار مردم را تسهيل كنيم.
وي از حمايت شهردار و معاون شهرسازي تشكر كرد و خاطرنشان ساخت: تحول در سيستم شهرسازي از انتظارات مردم است و اكنون گام هاي اوليه سيستم تحول را طي مي كنيم بنابراين اميدواريم شاهد تحول كامل امور شهرسازي باشيم.
رييس كميسيون عمران، شهرسازي و معماري شوراي اسلامي شهر اصفهان  اظهار كرد:  سيستم يكپارچه الكترونيك 16 سرفصل است كه 4 مورد آن شامل شهرنما، سامانه سما، برون سپاري خدمات شهرسازي، واحد گشت فني ساختمان رونمايي مي شود.
جانثاري ادامه داد: اميدواريم تمام خواسته هاي مردم در اين حوزه برآورده شود تا در سال آينده كمتر شاهد مشكلات ارباب رجوع باشيم .
وي با اشاره به راه اندازي واحد گشت ساختمان اضافه كرد: واحد گشت ساختمان به معناي بگير و ببند نيست، بلكه نظام فني رايج است كه بعد نظارتي را تقويت مي كند.
رييس كميسيون عمران، شهرسازي و معماري شوراي اسلامي شهر اصفهان بيان كرد: اميدواريم با اجراي واحد گشت ساختمان شاهد كاهش پرونده هاي ماده صد باشيم.
جانثاري با بيان اينكه در سيستم مكانيزه تمامي مراجعات اينترنتي شده است، گفت: اميدواريم اقدام جدي در رابطه صدور پروانه ،پايان كار، سفت كاري انجام شود چرا كه اينها مكمل يكديگر هستند .
وي افزود: وحدت رويه در استعلامات تدوين و ابلاغ شده ولي در مناطق كمتربه آن توجه شده است.
رييس كميسيون عمران، شهرسازي و معماري شوراي اسلامي شهر اصفهان تصريح كرد: راه اندازي سيستم مكانيزه به روابط بين سازماني نيز كمك مي كند .
جانثاري با اشاره به اينكه در قانون ساخت وساز ابهامات اساسي داشتيم كه منجر به تنش مي شده است ، خاطرنشان كرد: در قانون مبحث دوم مقررات ملي ساختمان اصلاح شده كه البته انتقادات جدي در اين رابطه وجود دارد چرا كه فرايند پيچيده تر شده است.

ارسال نظر

کد امنیتی
بارگزاری مجدد

بازگشت به بالا